Kontakt

Contact

Contact image
Address:
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
TURISTIČKI URED
ULICA KRALJA TOMISLAVA 2
44330 NOVSKA
OIB: 21665908269
email: info@novskaturist.hr
tel: +385 (0) 44 600 062
tel/fax: +385 (0) 44 601 305

Predsjednik: Marin Piletić, prof.

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - petak: 7,00 – 15,00 sati

Contact Form

Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.

Miscellaneous Information

Miscellaneous Information:
  • Turistička zajednica Grada Novske osnovana je na prijedlog Poglavarstva Grada Novske održavanjem osnivačke Skupštine 11.veljače 1995., a djeluje od 2. ožujka kada je prihvaćen Statut i Poslovnik Turističke zajednice grada Novske te upisom u Upisnik turističkih zajednica pod upisnim brojem 107. Ministarstva turizma.

  • Novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, koji je stupio na snagu 1.1. 2009. godine, načelnici, gradonačelnici i župani su predsjednici Turističkih zajednica, te slijedom toga  održana je Osnivačka skupština 25. veljače 2010. godine, na kojoj je kao pravni sljednik osnovana Turistička zajednica Grada Novske, na kojoj je prihvaćen Statut i Poslovnik usklađen s Zakonom, a predsjednik je gradonačelnik Marin Piletić, prof.

  • Turistička zajednica djeluje kroz vertikalni sustav turističkih zajednica kojoj je krovna organizacija Hrvatska turistička zajednica - Glavni ured. Turistička zajednica pravna je osoba i neprofitna organizacija, a svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

  • Osnovne zadaće Turističke zajednice su poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicije, običaja, etnološkog blaga i dr.) grada, prigradskih naselja i stvaranje uvjeta za njezino gospodarsko korištenje. Poticanje, koordinacija i organizacija kulturnih, umjetničkih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude grada također su osnovne djelatnosti Turističke zajendice Grada Novske, kao i promidžba, promocija i prezentacija vrijednosti sustavom isticanja turističkih proizvoda Novske i okolice te stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje, obavljanje programa promidžbe sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Hrvatske i Županije. Ured turističke zajednice vodi i jedinstveni popis turista za područje Novske i prigradskih naselja.

  • Osnovni cilj turističke zajednice je unapređivanje općih uvjeta boravka turista i osobito podizanje kvalitete i drugih turističkih komplementarnih usluga i to očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva. Promocija turističkih proizvoda grada i razvijanje svijesti o važnosti gospodarskih i društvenih učinaka turizma te potrebi očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša, aktivnosti su koje ovaj ured provodi kontinuirano.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
TURISTIČKI URED
ULICA KRALJA TOMISLAVA 2
44330 NOVSKA
OIB: 21665908269
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: +385 (0) 44 600 062
tel/fax: +385 (0) 44 601 305

Predsjednik: Marin Piletić, prof.

Facebook stranice TZG Novske

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - petak: 7,00 – 15,00 sati

Log In or Register