×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 998

Sadržaj izdvojen po datumu: Kolovoz 2016

POZIV za kandidiranje najljepše uređene okućnice i/ili balkona privatne kuće, poslovnog izloga i terase ugostiteljskog objekta

 • Objavljeno u Novosti
 • Objavljeno u
POZIV za kandidiranje najljepše uređene okućnice i/ili balkona privatne kuće, poslovnog izloga i terase ugostiteljskog objekta
 
Turistička zajednica grada Novske temeljem Programa rada Turističke zajednice grada Novske za 2016. godinu u okviru lokalne akcije „Uljepšajmo svoj grad-Lijepi grade moj“ organizira izbor za najljepšu okućnicu i/ili balkon privatne kuće, poslovni izlog i terasu ugostiteljskog objekta
Obavještavamo sve zainteresirane građane da se prijedlozi i prijave primaju do 15. rujna 2016. godine, a mogu se dostaviti pisanim putem:
- elektroničkim putem na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- dostavom ili poštom na adresu: Turistička zajednica grada Novske
                                             Ul. kralja Tomislava 2, 44330 Novska
Uz prijavu nam obavezno dostavite:
- ime i prezime vlasnika
- adresu i broj telefona
- 3 fotografije kandidiranog balkona, okućnice, poslovnog izloga ili terase ugostiteljskog objekta
 
Također obavještavamo građane da će djelatnici TZG Novske osobno obići prijavljene, a i one najljepše i najuređenije okućnice privatnih kuća, poslovne izloge i terase ugostiteljskih objekta.
 
Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Turističko informativni centar TZG Novske na broj tel.: 044/600 062
 
Kako bismo svi zajedno sudjelovali u uređenju našega grada, pozivamo Vas da se odazovete ovoj akciji.
 

Javni poziv - „Lukovo u Novskoj“

 • Objavljeno u Novosti
 • Objavljeno u

Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije „Lukovo u Novskoj“ koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2016. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK


KLASA: 402-08/16-01/30
URBROJ: 2176/04-03-16-1

Novska, 24. kolovoza 2016.

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske Službeni vjesnik 63A/15)- (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 46. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 24/109, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje

 

Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije „Lukovo u Novskoj“ koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2016. godini

 

 1. Predmet Javnog poziva

 

Predmet Javnog poziva je financiranje/sufinanciranje  programa i projekata  udruga  kojima će se na području Grada Novske obilježiti manifestacija „Lukovo u Novskoj“ u 2016. godini. 

Programi i projekti moraju biti od interesa za Grad Novsku, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, inovativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju ciljeva ovog javnog poziva.

 

 1. Ciljevi javnog poziva

Ciljevi javnog poziva su:

-   omogućiti  djeci, mladeži i odraslim žiteljima Grada Novske aktivno  sudjelovanje u   raznovrsnim  sadržajima tijekom obilježavanja Dana Grada Novske,

-  Dan Grada Novske -  „Lukovo u Novskoj“ učiniti prepoznatljivim turističkim događajem  koji privlači velik broj posjetitelja i turista.

 

 1. Ukupna sredstva za financiranje/sufinanciranje

Za financiranje/sufinanciranje svih prioriteta financiranja iz Javnog poziva  osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  35.000,00  kuna.

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj u pravilu je udruga  i druga neprofitna organizacija  koja ima  sjedište na području Grada Novske i koja aktivno djeluje na području Grada Novske  ili  ima sjedište izvan Grada Novske, ali u svom osnivačkom aktu ima određeno područje djelovanja koje se proteže i na Grad Novsku i koja aktivno djeluje na području Grada Novske, uz uvjet da ista ispunjava sve odredbe  Pravilnika i sve uvjete Javnog poziva.

Iznimno, prihvatljiv prijavitelj može biti i udruga/druga neprofitna organizacija koja ne udovoljava uvjetima iz prethodnog stavka ali koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • ako će prijavljeni program  provoditi na području Grada Novske
 • ako je  na području Grada Novske u posljednje dvije godine uspješno provela makar jedan projekt ili aktivnost
 • ako udruga ispunjava sve odredbe ovog Pravilnika i sve uvjete javnog natječaja/poziva.

 

Prijavitelj u programu/projektu može imati i partnera/e koji mora/ju zadovoljiti sve uvjete koje mora zadovoljiti i prijavitelj.

 1. Grad neće financirati  programe i projekte:
 • udruga/ drugih organizacija civilnog društva  koje se financiraju po posebnim propisima, vjerskih organizacija (osim sufinanciranja obnove i izgradnje sakralnih objekata)  i političkih organizacija,  organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i  uvjetima ovog  javnog poziva.
 • Udruga/drugih organizacija civilnog društva koje su se svojim javnim nastupima, istupima i pismenim priopćenjima ili izravnim pisanim  obraćanjem Gradu  ogradili od suradnje s upravljačkim tijelima Grada Novske.
 • udruge koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga

 

 1. Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:

U skladu s uvjetima iz javnog poziva, sredstva za  prijavljene programe mogu ostvariti  udruge koje:

 • su upisane u odgovarajući Registar pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt, koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, godišnjim programima javnih potreba, odnosno uvjetima  javnog poziva;
 • su uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Grada Novske za 2015. godinu, uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava te obveze iz ugovora o financiranju iz proračuna u 2016. godini za koje je protekao rok za dostavu završnog izvješća;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada (za udruge koje zatraže iznos iznad 10.000,00 kuna);
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom (za udruge koje zatraže iznos iznad 10.000,00 kuna);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu  (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);

 

 1. Upute za prijavitelje

Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju:

 • zakoni, strategije, programi i drugi akti na kojima se temelje prioriteti financiranja iz ovog javnog poziva
 • visina sredstava određena za financiranje prioriteta ovog javnog poziva, najniži i najviši iznos koji se može dodijeliti po programu/ tko može podnijeti prijavu na javni poziv,
 • tko  ne može podnijeti prijavu  na javni poziv;
 • detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za program/projekt;
 • dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi;
 • odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima;
 • posebne obveze za prijavitelje te ostale odredbe;

 

 1. Rok  za podnošenje prijave na javni poziv

Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana, a završava 23. rujna 2016. godine

 

 1. Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:

 1. Naziv i adresu prijavitelja
 2. Naznaku  - „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV - PROGRAMI I PROJEKTI ZA OBILJEŽAVANJE MANIFESTACIJE „LUKOVO U NOVSKOJ“   KOJE ĆE NA PODRUČJU GRADA NOVSKE PROVODITI UDRUGE U  2016. GODINI – NE OTVARATI!“

 

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novske  na sljedeću adresu:

GRAD NOVSKA
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2
44330 NOVSKA

 

 1. Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 1. Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu mogu se zatražiti  elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. ili na broj telefona 691 519.

Grad Novska  nije obvezan davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vlado Klasan

 

KRITERIJI-OBILJEŽAVANJE MANIFESTACIJE  LUKOVO U NOVSKOJ  2016.

UPUTE ZA PRIJAVITELJE   2016. - MANIFESTACIJA LUKOVO U NOVSKOJ

OBRASCI

PRIJAVNI OBRAZAC

PRORAČUN PROJEKTA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

UGOVOR O FINANCIRANJU LUKOVO

 

BELINA OPEN AIR NOVSKA

 • Objavljeno u Novosti
 • Objavljeno u
Belina Open Air je novi glazbeni festival s ciljem okupljanja mladih i općenito svih ljudi dobre volje, željnih dobre zabave i pozitivnih vibracija uz elektronsku glazbu; na novom kupalištu na Novljanskom jezeru uz podršku grada Novske i gradonačelnika Klasana.
 
Bellina je stari naziv grada Novske, a cilj samog festivala je 24- satna dobra zabava uz mlade dj-eve iz okolice Novske (Petrinja, Kutina, Sisak,) te sve do Velike Gorice i Zagreba. Imenom smo željeli podsjetiti da cijenimo prošlost i povijest koja je ispisana, ali da je ipak došlo novo doba. Za vas smo pripremili laganu šetnju elektronskim svijetom, počevši od deep house-a, progressive-a, techouse-a, techna, dark techna, old school techna, pa sve do psy-a, goa-e, te u popodnevnim satima psychill-a i psybient-a (laganiji zvukovi i chill za odmor preko dana). 
 
20.08. 18:30h - 21.08. 10:00h
★ Ivan Senzel
★ noBru
★ Drei Letter
★ Bernard B
★ Slicer&Dic3r
★ Fixsell
★ Empathic Affinity (Sylph b2b Gogolesko)
★ Adam One
★ Ezoterica
★ Dem3ns Cerebrum
 
21.08. 10:00h – 18:00h 
★ After party 
 
Mjesto održavanja: Novljansko jezero
Start: 20.08.2016. 18:00h
End: 21.08.2016. 16:00h
 
- neslužbeni početak 20.08. od jutarnjih sati 
- dnevna zabava: kupanje, odbojka na pijesku, košarka, gym na otvorenom, 
- mogućnost kampiranja - vikend pod zvijezdama
- osiguran prijevoz do lokacije vlakićem - simbolična nadoknada za prijevoz 2,00kn
- posebni flyeri sa putokazima za ekipu koja dolazi pješke ili biciklom
- 40% popusta na sve karte HŽ - karte je potrebno ovjeriti na ulazu festivala
 
Pretplati se na ovaj RSS feed
FaLang translation system by Faboba

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
TURISTIČKI URED
ULICA KRALJA TOMISLAVA 2
44330 NOVSKA
OIB: 21665908269

Predsjednik: Marin Piletić, prof.

Voditeljica funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja: Marija Kos, mag.ethnol.et.anthrop.
tel: +385 (0) 44 600 062
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditeljica Turističko informativnog centra TZG Novske: Milijana Dižep Margetić, dipl. oec.
tel: +385 (0) 44 600 062
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni suradnik za promociju i marketing: Ivana Kuzlić
tel: +385 (0) 44 600 062
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Knjigovodstveni i administrativni referent: Sonja Pauk-Senić
tel/faks: +385 (0) 44 601 305
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

www.novskaturist.hr

Facebook stranice TZG Novske

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - petak: 7,00 – 15,00 sati

Log In or Register