×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 998

POZIV za kandidiranje najljepše uređene okućnice i/ili balkona privatne kuće, poslovnog izloga i terase ugostiteljskog objekta

 • Objavljeno u
 • Objavljeno u Novosti
POZIV za kandidiranje najljepše uređene okućnice i/ili balkona privatne kuće, poslovnog izloga i terase ugostiteljskog objekta
 
Turistička zajednica grada Novske temeljem Programa rada Turističke zajednice grada Novske za 2016. godinu u okviru lokalne akcije „Uljepšajmo svoj grad-Lijepi grade moj“ organizira izbor za najljepšu okućnicu i/ili balkon privatne kuće, poslovni izlog i terasu ugostiteljskog objekta
Obavještavamo sve zainteresirane građane da se prijedlozi i prijave primaju do 15. rujna 2016. godine, a mogu se dostaviti pisanim putem:
- elektroničkim putem na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- dostavom ili poštom na adresu: Turistička zajednica grada Novske
                                             Ul. kralja Tomislava 2, 44330 Novska
Uz prijavu nam obavezno dostavite:
- ime i prezime vlasnika
- adresu i broj telefona
- 3 fotografije kandidiranog balkona, okućnice, poslovnog izloga ili terase ugostiteljskog objekta
 
Također obavještavamo građane da će djelatnici TZG Novske osobno obići prijavljene, a i one najljepše i najuređenije okućnice privatnih kuća, poslovne izloge i terase ugostiteljskih objekta.
 
Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Turističko informativni centar TZG Novske na broj tel.: 044/600 062
 
Kako bismo svi zajedno sudjelovali u uređenju našega grada, pozivamo Vas da se odazovete ovoj akciji.
 
Više...

Javni poziv - „Lukovo u Novskoj“

 • Objavljeno u
 • Objavljeno u Novosti

Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije „Lukovo u Novskoj“ koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2016. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK


KLASA: 402-08/16-01/30
URBROJ: 2176/04-03-16-1

Novska, 24. kolovoza 2016.

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske Službeni vjesnik 63A/15)- (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 46. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 24/109, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje

 

Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije „Lukovo u Novskoj“ koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2016. godini

 

 1. Predmet Javnog poziva

 

Predmet Javnog poziva je financiranje/sufinanciranje  programa i projekata  udruga  kojima će se na području Grada Novske obilježiti manifestacija „Lukovo u Novskoj“ u 2016. godini. 

Programi i projekti moraju biti od interesa za Grad Novsku, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, inovativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju ciljeva ovog javnog poziva.

 

 1. Ciljevi javnog poziva

Ciljevi javnog poziva su:

-   omogućiti  djeci, mladeži i odraslim žiteljima Grada Novske aktivno  sudjelovanje u   raznovrsnim  sadržajima tijekom obilježavanja Dana Grada Novske,

-  Dan Grada Novske -  „Lukovo u Novskoj“ učiniti prepoznatljivim turističkim događajem  koji privlači velik broj posjetitelja i turista.

 

 1. Ukupna sredstva za financiranje/sufinanciranje

Za financiranje/sufinanciranje svih prioriteta financiranja iz Javnog poziva  osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  35.000,00  kuna.

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj u pravilu je udruga  i druga neprofitna organizacija  koja ima  sjedište na području Grada Novske i koja aktivno djeluje na području Grada Novske  ili  ima sjedište izvan Grada Novske, ali u svom osnivačkom aktu ima određeno područje djelovanja koje se proteže i na Grad Novsku i koja aktivno djeluje na području Grada Novske, uz uvjet da ista ispunjava sve odredbe  Pravilnika i sve uvjete Javnog poziva.

Iznimno, prihvatljiv prijavitelj može biti i udruga/druga neprofitna organizacija koja ne udovoljava uvjetima iz prethodnog stavka ali koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • ako će prijavljeni program  provoditi na području Grada Novske
 • ako je  na području Grada Novske u posljednje dvije godine uspješno provela makar jedan projekt ili aktivnost
 • ako udruga ispunjava sve odredbe ovog Pravilnika i sve uvjete javnog natječaja/poziva.

 

Prijavitelj u programu/projektu može imati i partnera/e koji mora/ju zadovoljiti sve uvjete koje mora zadovoljiti i prijavitelj.

 1. Grad neće financirati  programe i projekte:
 • udruga/ drugih organizacija civilnog društva  koje se financiraju po posebnim propisima, vjerskih organizacija (osim sufinanciranja obnove i izgradnje sakralnih objekata)  i političkih organizacija,  organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i  uvjetima ovog  javnog poziva.
 • Udruga/drugih organizacija civilnog društva koje su se svojim javnim nastupima, istupima i pismenim priopćenjima ili izravnim pisanim  obraćanjem Gradu  ogradili od suradnje s upravljačkim tijelima Grada Novske.
 • udruge koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga

 

 1. Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:

U skladu s uvjetima iz javnog poziva, sredstva za  prijavljene programe mogu ostvariti  udruge koje:

 • su upisane u odgovarajući Registar pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt, koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, godišnjim programima javnih potreba, odnosno uvjetima  javnog poziva;
 • su uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Grada Novske za 2015. godinu, uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava te obveze iz ugovora o financiranju iz proračuna u 2016. godini za koje je protekao rok za dostavu završnog izvješća;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada (za udruge koje zatraže iznos iznad 10.000,00 kuna);
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom (za udruge koje zatraže iznos iznad 10.000,00 kuna);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu  (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);

 

 1. Upute za prijavitelje

Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju:

 • zakoni, strategije, programi i drugi akti na kojima se temelje prioriteti financiranja iz ovog javnog poziva
 • visina sredstava određena za financiranje prioriteta ovog javnog poziva, najniži i najviši iznos koji se može dodijeliti po programu/ tko može podnijeti prijavu na javni poziv,
 • tko  ne može podnijeti prijavu  na javni poziv;
 • detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za program/projekt;
 • dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi;
 • odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima;
 • posebne obveze za prijavitelje te ostale odredbe;

 

 1. Rok  za podnošenje prijave na javni poziv

Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana, a završava 23. rujna 2016. godine

 

 1. Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:

 1. Naziv i adresu prijavitelja
 2. Naznaku  - „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV - PROGRAMI I PROJEKTI ZA OBILJEŽAVANJE MANIFESTACIJE „LUKOVO U NOVSKOJ“   KOJE ĆE NA PODRUČJU GRADA NOVSKE PROVODITI UDRUGE U  2016. GODINI – NE OTVARATI!“

 

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novske  na sljedeću adresu:

GRAD NOVSKA
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2
44330 NOVSKA

 

 1. Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 1. Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu mogu se zatražiti  elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. ili na broj telefona 691 519.

Grad Novska  nije obvezan davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vlado Klasan

 

KRITERIJI-OBILJEŽAVANJE MANIFESTACIJE  LUKOVO U NOVSKOJ  2016.

UPUTE ZA PRIJAVITELJE   2016. - MANIFESTACIJA LUKOVO U NOVSKOJ

OBRASCI

PRIJAVNI OBRAZAC

PRORAČUN PROJEKTA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

UGOVOR O FINANCIRANJU LUKOVO

 

Više...

BELINA OPEN AIR NOVSKA

 • Objavljeno u
 • Objavljeno u Novosti
Belina Open Air je novi glazbeni festival s ciljem okupljanja mladih i općenito svih ljudi dobre volje, željnih dobre zabave i pozitivnih vibracija uz elektronsku glazbu; na novom kupalištu na Novljanskom jezeru uz podršku grada Novske i gradonačelnika Klasana.
 
Bellina je stari naziv grada Novske, a cilj samog festivala je 24- satna dobra zabava uz mlade dj-eve iz okolice Novske (Petrinja, Kutina, Sisak,) te sve do Velike Gorice i Zagreba. Imenom smo željeli podsjetiti da cijenimo prošlost i povijest koja je ispisana, ali da je ipak došlo novo doba. Za vas smo pripremili laganu šetnju elektronskim svijetom, počevši od deep house-a, progressive-a, techouse-a, techna, dark techna, old school techna, pa sve do psy-a, goa-e, te u popodnevnim satima psychill-a i psybient-a (laganiji zvukovi i chill za odmor preko dana). 
 
20.08. 18:30h - 21.08. 10:00h
★ Ivan Senzel
★ noBru
★ Drei Letter
★ Bernard B
★ Slicer&Dic3r
★ Fixsell
★ Empathic Affinity (Sylph b2b Gogolesko)
★ Adam One
★ Ezoterica
★ Dem3ns Cerebrum
 
21.08. 10:00h – 18:00h 
★ After party 
 
Mjesto održavanja: Novljansko jezero
Start: 20.08.2016. 18:00h
End: 21.08.2016. 16:00h
 
- neslužbeni početak 20.08. od jutarnjih sati 
- dnevna zabava: kupanje, odbojka na pijesku, košarka, gym na otvorenom, 
- mogućnost kampiranja - vikend pod zvijezdama
- osiguran prijevoz do lokacije vlakićem - simbolična nadoknada za prijevoz 2,00kn
- posebni flyeri sa putokazima za ekipu koja dolazi pješke ili biciklom
- 40% popusta na sve karte HŽ - karte je potrebno ovjeriti na ulazu festivala
 
Više...

KOLOVOZ Je REZERVIRAN ZA NovskaRUN

 • Objavljeno u
 • Objavljeno u Novosti

Utrka NovskaRUN prošle godine je na malena vrata postavila Novsku na vrlo lijepu trkačku destinaciju. Atraktivna lokacija, veliki broj natjecatelja, gomila volontera i gomila sadržaja učinili su ovu utrku biserom kojem se vraća iz godine u godinu.

Tako će, nadaju se organizatori iz AK "NoGA" biti i ove godine 14. kolovoza . Po uzoru na mnoge utrke diljem hrvatske, a i šire, utrka od ove godine ima dvije dužine:

 • Manja utrka pod prošlogodišnjim nazivom "Run the woods" u dužini 8km pruža ugodno trčanje iz centra novske asfaltiranom cestom prema šumi sve do jezera gdje je okretište na kojemu sa asfalta, trkači prelaze na šumski trail koji vodi sve do zadnje ¾ staze. Nakon toga se spajaju na već poznatu cestu kojom se vraćaju natrag. Ova staza nije pretjerano zahtjevna a u šumi su za to doba godine vrlo ugodni uvjeti za trčanje. Glavna atrakcija je svakako trčanje pored jezera i kroz šumu blago valovitom stazom.
 • Utrka pod nazivom "Spartana" namijenjena je ozbiljnijim rekreativcima i trkačima jer iako dužine "samo" 16km, uglavnom na prvoj polovici prevladava blaga uzbrdica. Punktova sa okrijepom će biti a trkače očekuju i mala iznenađenja na stazi tvrde organizatori.

Prijave će biti moguće do 4. kolovoza (cijeli dan) a nakon toga se zatvaraju. Nakon toga prijave više neće biti moguće kao ni na dan utrke.

Prošlogodišnji downhill od 8km ovaj put ima izmijenjenu putanju tako da autobus više ne vozi u srce novljanske šume. Svi startaju iz centru grada u 17 sati zajedno trčeći u smjeru šume asfaltiranom stazom/makadamom a pri povratku ulaze u šumu i trče šumskom trail stazom.

Organizatori su se i ove godine potrudili tako da ćete sa uplaćenom startninom imati pravo na sportsku majicu sa logom trke, grah, pivo, sokove, voće. Za vrijeme utrke održat će se i mini sajam zdravih navika i zdravog načina života a nakon proglašenja pobjednika možete uživati na partyu uz DJ DUO - Tom Cue i Karolj te pićima po promo cijenama.

Sve informacije vezane uz utrku kao i sustav za prijavu možete pronaći na službenim internet stranicama utrke. Članke i postovi o utrci, pitanja te druženje s ostalim trkačima na službenom facebook eventu utrke.

Promo video utrke možete pogledati ovdje

Više...

Snimljen novi promotivni spot Grada Novske

 • Objavljeno u
 • Objavljeno u Novosti

Turistička zajednica Grada Novske i Grad Novska su u nedjelju 10. srpnja, u suradnji s tvrtkom "Carpe viam" iz Ivanić Grada, organizirali snimanje promotivnog video spota u kojem su objedinili turističku ponudu Grada Novske. Promotivni video sniman je na nekoliko lokacija, prvi kadrovi obuhvaćaju Park prirode Lonjsko polje, odnosno Eko-etno selo "Strug", nastavlja se u centru Grada, a snimanje je završeno na Novljanskom jezeru. Direktorice tvrtke "Carpe Viam" Matea Miljan i Josipa Peradenić istaknule su kako je video koncipiran na način da se kroz doživljaj glavnog lika, kojeg je u ovom slučaju utjelovila mlada novljanka Veronika Josipović, predstave glavni turistički potencijali Grada.

Snimanju spota prisustvovali su brojni Novljani, ali i gradonačelnik Grada Novske Vlado Klasan sa zamjenikom Vedranom Mihaljevićem i voditeljicom Turističko – informativnog centra Milijanom Dižep Margetić. "Prvim dijelom spota obuhvaćeno je Eko-etno selo "Strug", koje nudi smještaj u autohtonim posavskim kućama uz mir, odmor i domaće specijalitete, zatim Lonjsko polje zaštićeno područje, očuvanih prirodnih ljepota, bogate flore i faune, te tradicije" – istaknula je voditeljica TIC-a Milijana Dižep Margetić, naglasivši kako su zadnji kadrovi snimani na Novljanskom jezeru koje, kao spoj prirodnih ljepota i bogatih sadržaja, pruža cjelodnevnu zabavu, odmor i rekreaciju uz vožnju turističkim vlakićem Grada.

"Nizom promotivnih akcija koje sustavno provodimo, kao i ovim promotivnim spotom koji predstavlja svojevrstan moćan marketinški alat, želimo na kvalitetan, jasan i efektan način poslati poruku korisnicima i na taj način prezentirati naš mali slavonski gradić i našu turističku ponudu kao kvalitetnu i vrijednu destinaciju" – dodala je voditeljica novljanskog TIC-a. "Naš Grad je do sada živio samo u vrijeme jedne od manifestacija, no nakon postavljanja klizališta i uređenja Novljanskog jezera, Novska ima jednu zavidnu turističku ponudu koja se svakim danom sve više proširuje" – izjavio je gradonačelnik Vlado Klasan, dodajući kako je ovo, nakon izrade turističke karte i letaka, još jedan način promocije našeg kraja, a naglasio je i kako će plakat o Novljanskom jezeru biti postavljen u glavnom Gradu Zagrebu, te nastavlja kako je ta suradnja plod odličnih odnosa s zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem. Ovo je već četvrti promotivno – turistički spot, kojim se široj populaciji pokušava približiti ponuda Grada Novske, a gradonačelnik Vlado Klasan se, ovim putem zajedno sa svojim suradnicima, zahvaljuje svim kreatorima i sudionicima ovog turističkog spota, posebice Novljankama i Novljanima, te svim ostalim posjetiteljima, što su sudjelovali u stvaranju ovog projekta.

Spotjezero01
Spotjezero02
Spotjezero03
Spotjezero04
Spotjezero05
Spotjezero06 1
Spotjezero06
Spotjezero07
Spotjezero08
Spotjezero09
Spotjezero10
Spotjezero11
Spotjezero12
Spotjezero13
Spotjezero14
Spotjezero15
Spotjezero16
Spotjezero17
Spotjezero18
Spotjezero19
Spotjezero20
Spotjezero21
Spotjezero22

Više...

Održan paintball turnir na Novljanskom jezeru

 • Objavljeno u
 • Objavljeno u Novosti

Paintball je igra u kojoj se sudionici natječu u timu ili samostalno s ciljem izbacivanja jednog ili više protivnika, gađajući ih kuglicama iz paintball markera koje sadrže boju. Unazad zadnjih nekoliko godina paintball je postao najzanimljiviji ekstremni sport koji se igra u prirodnom okruženju, a baziran je na adrenalin i zabavu među igračima. Svoj paintball klub ima i Novska, a "Furyansi" su jako aktivni u svom djelovanju, te su u subotu, 9. srpnja organizirali besplatni "3 man paintball turnir" na paintball poligonu na Novljanskom jezeru. Ovaj adrenalinski događaj je organiziran u okviru manifestacije "Ljeto u Novskoj", a ispred kluba se obratio Goran Mance, koji se ovom prigodom zahvalio Gradu na suradnji i realizaciji ovog programa.

Okupljene sudionike je pozdravio i gradonačelnik Grada Novske Vlado Klasan, koji je prisustvovao otvorenju turnira. "Uskoro ćemo zaposliti profesionalce koji će voditi ovaj paintball centar, jer na ovom području od 7 i pol kvadratnih kilometara želimo stvoriti što više sadržaja" – rekao je gradonačelnik, dodavši kako su započeli i s projektiranjem streljane. Nakon što je Goran Mance sudionike upoznao sa svim preprekama na koje bi mogli naići na terenu, igrači su zauzeli svoje pozicije na paintball poligonu. Odaziv na turnir je bio odličan, prijavljeno je 12 ekipa, a vjerujemo da će Paintball klub "Furyans" Novska, nakon ove uspješne organizacije biti bogatiji za još nekoliko novih članova.

13584890 1190977217599987 5898117040656852034 O
13653032 1191004884263887 7996441580489075466 O
54a4c4891173f445cf92599aaa0cd8f6 XL
P1
P2
P3
P4
P5

Više...

Promoviranje Novljanskog jezera putem letaka

 • Objavljeno u
 • Objavljeno u Novosti

Novljansko jezero je ove sezone obogaćeno s brojnim sadržajima koji posjetiteljima pružaju aktivan odmor i relaksaciju u prirodnom okruženju. Posebna ponuda ovogodišnje kupališne sezone, koja je Gradu Novska donijela veliki pomak u turističkom smislu, je gradski turistički vlakić. Vozni red vlakića uvelike utječe na ritam Grada, a s kartom u jednom smjeru, koju ćete platiti simbolične dvije kune, možete uživati u jedinstvenoj vožnji, razgledati novljanski krajolik i upoznati se sa svim čarima omiljenog novljanskog izletišta – Novljanskog jezera. No turistički vlakić nije jedina novost u ponudi Novljanskog rekrecijskog centra – tu su još i orijaški šah, fitness sprave za sve ljubitelje vježbanja na otvorenom, molić za skakanje i još mnogi drugi sadržaji.

Kako bi šira okolica bila što bolje upoznata s turističkom ponudom Grada Novske, Turistička zajednica Grada Novske izradila je promotivne letke koji sadržavaju sve informacije o Novljanskom rekreacijskom centru. Nekoliko mladih, koji su uključeni u program stručnog osposobljavanja, također se uključilo u promidžbu Novljanskog jezera, te su u petak, 8. srpnja spomenute letke dijelili na naplatnim kućicama u Novskoj. Promotivne materijale dijelili su i gradonačelnik Grada Novske, te voditeljica TIC-a Milijana Dižep Margetić, koja je naglasila kako se nada da će Novljansko jezero u narednom periodu posjetiti što veći broj ljudi.

Letcijezero01
Letcijezero02
Letcijezero03
Letcijezero04
Letcijezero05 1
Letcijezero05

Više...

BESPLATNI 3 MAN PAINTBALL TURNIR

 • Objavljeno u
 • Objavljeno u Novosti
U sklopu manifestacije Ljeto u Novskoj
Paintball klub Novska tradicionalno organizira besplatan turnir za građane.
Turnir ce se održat na terenu Pk Novska na gradskom jezeru.
Prijave se zaprimaju do 08.07.2016.
Svaka ekipa mora imati tri clana.
Prijave i sve ostale informacije mozete dobiti na pm ili 098272319..
Pozdrav i vidimo se u sto vecem broju...
Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
TURISTIČKI URED
ULICA KRALJA TOMISLAVA 2
44330 NOVSKA
OIB: 21665908269
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 44 600 062
tel/fax: +385 (0) 44 601 305

Predsjednik: Marin Piletić, prof.

Facebook stranice TZG Novske

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - petak: 7,00 – 15,00 sati

Log In or Register