Kralja Tomislava 2

44330, Novska

+385 (0) 44 600 062

Nazovite nas

Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Naše radno vrijeme

COVID info

Raspored uzimanja briseva za testiranje na SARS-CoV-2 (hrv, eng, deu)

UZIMANJE BRISA NAZOFARINKSA ZA PCR NA SARS-COV 2 VIRUS

SISAK
Trg grada Heidenheima 1, Sisak- drive in pokraj Športsko rekreacijskog centra Sisak (u kontejneru pokraj bazena)
svaki radni dan od 7.30 do 9.30 h

KUTINA
A.G. Matoša 42, Kutina- Dom zdravlja Kutina
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 h
narudžbe liječnika se primaju na telefon: 044/771-069
ostale info na: www.dz-kutina.hr

PETRINJA
Radoslava Lopašića, Petrinja- Dom zdravlja Petrinja (kontejner pokraj laboratorija)
svaki radni dan od 8.00 do 9.00 h

GLINA
Vukovarska 41, Glina- Dom zdravlja Petrinja, Ispostava Glina (Covid kontejner ispred zgrade DZ Ispostava Glina)
ponedjeljak, srijeda i petak od 7.30 h
narudžbe liječnika se primaju na e-mail:

NAPOMENA: potrebno je imati crvenu uputnicu, pripremiti ime i prezime, MBO pacijenta i kontakt telefon te ime i prezime odabranog liječnika opće medicine

UZIMANJE BRISA NAZOFARINKSA ZA PCR NA SARS-COV 2 VIRUS

SISAK
Trg grada Heidenheima 1, Sisak- pokraj Športsko rekreacijskog centra Sisak (u kontejneru iza bazena)
svaki radni dan od 9.00 do 10.00 sati
brzi antigeni test se može napraviti na uputnicu ili na osobni zahtjev uz plaćanje (cijena je 125,00 kuna)
nalazi su gotovi isti dan i šalju se liječniku koji je uputnicu poslao, na e-mail pacijenta (ukoliko želi) ili se osobno podižu na istom mjestu u 11.00 sati

KUTINA
brzi antigeni test na SARS-Cov 2 virus, uz indikaciju, a prema potrebi, provode izabrani liječnici obiteljske medicine
brzi antigeni test može se napraviti na osobni zahtjev u Medicinsko- biokemijskom laboratoriju Bernard Citković, Kutina uz plaćanje (cijena je 165,00 kuna), kontakt 095/361-2141

PETRINJA
Radoslava Lopašića, Petrinja- Dom zdravlja Petrinja (kontejner pokraj laboratorija)
svaki radni dan od 8.00 do 9.00 h
brzi antigeni test se može napraviti na uputnicu ili na osobni zahtjev uz plaćanje (cijena je 125,00 kuna)
nalazi su gotovi isti dan i šalju se liječniku koji je uputnicu poslao, na e-mail pacijenta (u koliko želi) ili se osobno podižu na istom mjestu u 12.00 sati

GLINA
brzi antigeni test na SARS-Cov 2 virus provode izabrani liječnici obiteljske medicine

SEROLOŠKO TESTIRANJE NA SARS-CoV 2 VIRUS

SISAK
Trg grada Heidenheima 1, Sisak- pokraj Športsko rekreacijskog centra Sisak (u kontejneru iza bazena)
svaki radni dan od 9.00 do 10.00 sati
kvalitativnim brzim imunokromatografskim testom određuje se prisutnost IgM i IgG protutijela
cijena testa je 170,00 kn

PETRINJA
Radoslava Lopašića, Petrinja- Dom zdravlja Petrinja (kontejner pokraj laboratorija)
svaki radni dan od 8.00 do 9.00 h
kvalitativnim brzim imunokromatografskim testom određuje se prisutnost IgM i IgG protutijela
cijena testa je 170,00 kn