O nama

Tko smo?

Turistička zajednica Grada Novske osnovana je na prijedlog Poglavarstva Grada Novske održavanjem osnivačke Skupštine 11.veljače 1995., a djeluje od 2. ožujka kada je prihvaćen Statut i Poslovnik Turističke zajednice grada Novske te upisom u Upisnik turističkih zajednica pod upisnim brojem 53. Ministarstva turizma.

Pozdrav iz Novske
Razglednica sa tematikom Hotela Knopp / Pozdrav iz Novske 1929.

Kako djeluje?

Novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, koji je stupio na snagu 1.1. 2009. godine, načelnici, gradonačelnici i župani su predsjednici Turističkih zajednica, te slijedom toga održana je Osnivačka skupština 25. veljače 2010. godine, na kojoj je kao pravni sljednik osnovana Turistička zajednica Grada Novske, na kojoj je prihvaćen Statut i Poslovnik usklađen s Zakonom, a predsjednik je gradonačelnik Marin Piletić, prof.

Turistička zajednica djeluje kroz vertikalni sustav turističkih zajednica kojoj je krovna organizacija Hrvatska turistička zajednica – Glavni ured.

Turistička zajednica pravna je osoba i neprofitna organizacija, a svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Naše zadaće

Osnovne zadaće Turističke zajednice su poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicije, običaja, etnološkog blaga i dr.) grada, prigradskih naselja i stvaranje uvjeta za njezino gospodarsko korištenje. Poticanje, koordinacija i organizacija kulturnih, umjetničkih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude grada također su osnovne djelatnosti Turističke zajendice Grada Novske, kao i promidžba, promocija i prezentacija vrijednosti sustavom isticanja turističkih proizvoda Novske i okolice te stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje, obavljanje programa promidžbe sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Hrvatske i Županije. Ured turističke zajednice vodi i jedinstveni popis turista za područje Novske i prigradskih naselja.

Naš cilj

Osnovni cilj turističke zajednice je unapređivanje općih uvjeta boravka turista i osobito podizanje kvalitete i drugih turističkih komplementarnih usluga i to očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva. Promocija turističkih proizvoda grada i razvijanje svijesti o važnosti gospodarskih i društvenih učinaka turizma te potrebi očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša, aktivnosti su koje ovaj ured provodi kontinuirano.

Marija Kos Šaka

Marija Kos
Šaka

Direktorica Turističke zajednice Grada Novske

Milijana Dižep Margetić

Milijana Dižep Margetić

Voditeljica turističko informativnog centra

Ivana Kuzlić Matanović

Ivana Matanović

Stručna suradnica za promociju i marketing

Sonja Pauk Senić

Sonja Pauk Senić

Knjigovodstvena i administrativna referentica