O nama

Tko smo?

Turistička zajednica Grada Novske osnovana je na prijedlog Poglavarstva Grada Novske održavanjem osnivačke Skupštine 11.veljače 1995., a djeluje od 2. ožujka kada je prihvaćen Statut i Poslovnik Turističke zajednice grada Novske te upisom u Upisnik turističkih zajednica pod upisnim brojem 53. Ministarstva turizma.

Kako djeluje?

Turistička zajednica djeluje kroz vertikalni sustav turističkih zajednica kojoj je krovna organizacija Hrvatska turistička zajednica – Glavni ured.

Turistička zajednica pravna je osoba i neprofitna organizacija, a svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Turistička zajednica Grada Novske djeluje sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019).

Naše zadaće

Osnovne zadaće Turističke zajednice su poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicije, običaja, etnološkog blaga i dr.) grada, prigradskih naselja i stvaranje uvjeta za njezino gospodarsko korištenje. Poticanje, koordinacija i organizacija kulturnih, umjetničkih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude grada također su osnovne djelatnosti Turističke zajendice Grada Novske, kao i promidžba, promocija i prezentacija vrijednosti sustavom isticanja turističkih proizvoda Novske i okolice te stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje, obavljanje programa promidžbe sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Hrvatske i Županije. Ured turističke zajednice vodi i jedinstveni popis turista za područje Novske i prigradskih naselja.

Naš cilj

Osnovni cilj turističke zajednice je razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja, jačanje i povezivanje dionika na lokalnom nivou, poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji, stvaranje prepoznatljivog turističkog okruženja, te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističke resursne osnove destinacije osobito zaštite okoliša.

Pozdrav iz Novske
Razglednica sa tematikom Hotela Knopp / Pozdrav iz Novske 1929.

Marija Kos
Šaka

Direktorica Turističke zajednice Grada Novske

Milijana Dižep Margetić

Voditeljica turističko informativnog centra

Elena
Šoronda

VODITELJICA FUNKCIONALNOG MARKETINGA I PROJEKTNOG PLANIRANJA

Sonja Pauk
Senić

Knjigovodstvena i administrativna referentica